Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Tato církevní památka se nachází na Mendlově náměstí na Starém Brně a je součástí augustiniánského opatství. Bazilika je nejvýznamnějším poutním místem Brna a nádhernou ukázkou moravské gotické architektury. Dnes je také oblíbeným místem konání svatebních obřadů.

 

Dříve zde stával farní kostel Panny Marie, u kterého založila Eliška Rejčka roku 1323 klášter cisterciaček. Tento klášter, nazývaný také Aula Sanctae Mariae nebo klášter Králové, byl od roku 1782 sídlem augustiniánů, kteří sem byli po zrušení svého původního konviktu na Moravském náměstí přestěhováni. Od tohoto roku se také klášter stal opatskou rezidencí. Zakladatelka královna Eliška Rejčka je v bazilice pochována pod dlaždicí označenou písmenem E.

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie má složitý půdorys, čímž mezi ostatními sakrálními gotickými stavbami v našich zemích vyniká. Neomítnuté režné zdivo chrámu doplňují kamenné prvky, což také není pro naši architekturu typické. Interiér chrámu byl v průběhu 18. století rekonstruován v barokním slohu. Na výzdobě kostela se podíleli například sochař Ondřej Schweigl a malíři Josef Rotter, Ignác Raab a Felix A. Scheffler. Významným a vzácným dílem je stříbrný oltář vyrobený v Augsburku v 1. polovině 18. století.

 

Význam opatství vzrostl díky mnohaletému působení Gregora Johana Mendla, který zde byl nejprve řádovým mnichem a od roku 1868 stál jako opat v čele augustiniánů. Dalším zlomovým bodem v historii baziliky i kláštera byl rok 1987, kdy byl chrám Nanebevzetí Panny Marie povýšen papežem Janem Pavlem II. a získal titul „bazilika minor“. S historií starobrněnského kláštera jsou spojené i další známé osobnosti jako například Tomáš eduard Šilinger, Pavel Křížkovský, Leoš Janáček či Cyril František Napp.