Berglova vila

Berglova vila je zajímavá výrazná budova, která se nachází na Moravském náměstí na nároží ulic Lidická a Koliště. Projekt paláce navrhnul významný vídeňský architekt Jindřich Ferstl pro zámožného továrníka a obchodníka s kůží Jana Bergla. Budova ve stylu novogotické architektury s prvky windsdorské gotiky byla vystavěna v letech 1850 – 1862. V dnešní výstavbě tento objekt svým nevšedním vzezřením opravdu vyčnívá.

 

Interiéry této budovy jsou řešené velmi velkoryse, s vysokými stropy a vzdušnými chodbami. Zvláštním prvkem je schodišťová hala s proskleným stropem. Dnes prochází objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v budoucnu by měl sloužit kulturním a společenským účelům. V reprezentativních prostorách 1. podlaží se nacházejí tři přednáškové sály, v přízemí potom restaurace, kavárna a vinárna.

 

Po smrti původního majitele Jana Bergla roku 1888 byla na přání nového majitele provedena přestavby vily, kterou projektoval architekt August Prokop. Novými majiteli se stali členové rodiny Bochnerů, šlechticů pocházejících ze Stražiska u Prostějova. V přízemí hlavní budovy se v té době nacházela tržnice na kůže, kterou Bochnerovi proměnili v moderní kavárnu. Jejím prvním majitelem se stal Otto Biber, který již vlastnil známou kavárnu na Lidické ulici. Rodina Bochnerů však vilu brzy opustila a prodala ji Eugenii Kleinové, baronce z Wiesenbergu. Biberova kavárna však ve vile fungovala dál a těšila se velké oblibě. Palác znovu změnil svého majitele roku 1915, kdy jej koupil baron Štěpán Haupt, zemský poslanec a prezident Obchodní a živnostenské komory. Od roku 1928 byl objekt majetkem Československého zemědělského muzea. Tehdy byla kavárna přejmenována na Muzeum a změnila i svého majitele, kterým se stal Jindřich Ševčík. V průběhu minulého století byla vila sídlem různých organizací, dnes patří pod správu města Brna.