Besední dům

 

Rohový dům stojí na nároží ulice Husova a Solniční v sousedství Pražákova paláce, se kterým tvoří jednotný komplex spojený nádvořím a bránou. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno, nachází se zde koncertní sál pro 433 lidí, v přízemí najdete vyhlášenou restauraci. Besední dům je reprezentativní budovou brněnského měšťanstva, která je od svého vzniku až dodnes centrem kulturních akcí. Konají se zde plesy, koncerty, semináře, módní přehlídky, divadelní představení, vzdělávací, politická i firemní setkání.

 

 

 

Besední dům je dílem vídeňského dánského původu architekta Theofila Hansena, postaveným v letech 1869 – 1873. Dům je chráněnou městskou památkou novorenesančního slohu a při svém vzniku byl symbolem českého kulturního života v rámci rakouskouherské monarchie. Dům s nádvořím je kompaktním celkem vyjadřujícím ideál harmonie inspirovaný italskou renesanční palácovou architekturou.

 

 

Nejprve byl palác využíván při mnoha kulturních akcí a nebyl spravován jedinou organizací, sídlily v něm redakce, škola, záložna, čtenářský spolek a restaurace. Později byl centrem zejména hudebního umění – spravován byl Besedou brněnskou, při které fungovala hudební škola. Zářivou historii paláce, kde koncertovaly světové hudební špičky, utnula komunistická diktatura. Besední palác, symbol české vzdělanosti a vkusu, byl roku 1953 přidělen armádě a stal se Oblastním domem armády. Umělecký život byl v Besedním domě obnoven  o čtyři roky později, když získala dům Státní filharmonie Brno. Filharmonie však prostory domu neužívala výsadně, ale spolu s administrativními články jiných kulturních organizací. Rekonstrukce Besedního domu probíhala v letech 1989 – 1995 a uvedla dům do podoby, jakou známe dnes.

 

 

 

Besední dům je symbolem kultury a umění, zejména hudebního. Jeho činnost byla na počátku 20. století úzce spojena s Leošem Janáčkem, který se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních osobností města Brna.