Brněnský drak a jiné pověsti

 

Pověst o brněnském drakovi

Vypráví se, že v dávných dobách se ve městě brně objevil veliký zlý drak, který dávil jehňata, kůzlata, drůbež, ničil statky a ohrožoval obyvatele, kteří se ho velice obávali. Zpráva o nebezpečném zvířeti se z Brna rychle rozšířila do dalekého kraje, městu se začali vyhýbat kupci, lidé se báli vycházet, trhy byly liduprázdné a město začalo strádat. Radní vyhlásili za zabití draka ohromnou odměnu a doufali v záchranu. nikdo se však neodvážil vypravit se proti obávané stvůře, až jednoho dne se přihlásil mladý řeznický tovaryš a vymyslel na obludu chytrou léčku. Do volí kůže zašil pytel nehašeného vápna a takto připravenou návnadu nastražil do trávy.

 

 

Drak brzy ucítil volí kůže, kořist vyhledal a celou najednou  pozřel. PO hostině dostal žízeň a bohatě se napil vody. Ale běda! Vápno zašité v kůži se mu začalo v břiše hasit, až nakonec drak puknul. Lidé se zaradovali, tovaryš dostal tučnou odměnu a draka nechali vycpat a ne znamení vítězství pověsit do průchodu radnice všem na oči.

 

 

Pověst o brněnském kole

Kolem roku 1636 žil údajně ve městečku Lednice na jihu Moravy muž jménem Jiří Birk. Byl to chlapík, veselá kopa a při jedné z pitek v místní hospodě se se svými kumpány vsadil, že během jednoho dne porazí strom, z jeho dřeva zhotoví kolo a to dokutálí až do Brna. Sázka všechny nadchla a také se pořádně zapila a tak dalšího dne vstávala Birk s divokým klením a utíkal do lesa kácet strom. Pustil se do práce a v poledne bylo kolo na světě. Byl unavený a cesta do Brna se mu zdála nekonečná. Tak ho ale hnala představa prohrané sázky a výsměchu, že se přemohl a opravdu dorazil do Brna ještě před setměním. Kolo dovalil až na radnici a tam si nechal od purkmistra vystavit potvrzení, aby mu kamarádi věřili. Pak se spokojený vrátil domů a na památku mu jeho kolo pověsili na stěnu ve Staré radnici.

 

Radní zazděný zaživa

V zadním traktu Staré radnice Mečové ulici se na vnější zdi asi 3 metry nad zemí sví kamenná tvář gotického maskarona. Pověst praví, že se jedná o radního, který měl roku 1424 zradit své město a vydat ho husitům. Tuto domluvu prý vyslechnul zajatý šašek císaře Zikmunda jménem Borro, který z husitského tábora uprchnul a Brňany před chystaným útokem varoval. Radní-zrádce byl tvrdě potrestán a zazděn do zdi radnice. Husité se marně snažili prorazit obranné valy města Brna a to se jejich útoku díky čestnému Borrovi ubránilo.