Ditrichštejnský palác

Ditrichštejnský palác stojí na Zelném trhu v jeho horní části a je jedním z největších brněnských paláců a také hlavní budovou Moravského zemského muzea. Je významný z hlediska architektury baroka, kterou dokonale symbolizuje. Byl postaven na přání olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichsteina v letech 1614-1618. Na jeho místě původně stála pětice středověkých domů. Je sporné, kdo vytvořil projekt na jeho stavbu. Jednou z domněnek byl Giovanni Giacomo Tencalla, jehož autorství se nepotvrdilo. Dnes se historikové domnívají, že autorem byl některý z architektů z pražského rudolfínského okruhu.

 

Roku 1620 v paláci pobýval Friedrich Falcký a roku 1748 jej navštívila Marie Terezie. V říjnu roku 1805 zde pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov. Palác byl přestavěn v letech1740-1741 pod vedením vídeňského stavitele L.S. Kaltnera, další úpravy byly provedeny během roku 1837 a v roce 1928 byl jeho barokní vzhled značně znehodnocen  výstavbou třetího patra. Od roku 1911 slouží palác pro potřeby Moravského zemského muzea, které je druhou nejstarší muzejní institucí v České Republice. Moravské zemské muzeum bylo založeno v roce 1817 císařem Františkem I. Ve sbírkách tohoto muzea se dnes nachází více než 6 milionů předmětů z různých společenských i přírodovědných oborů. Mimo výstavní činnost se tato instituce věnuje také vzdělávání, vydávání publikací, organizaci různých exkurzí a výzkumům.

 

V Ditrichštejnském paláci jsou vystaveny kromě sezónních výstav také stálé expozice. Můžete zde navštívit expozici Zaniklý život na Moravě, která je věnována paleontologii Moravy. Další výstava pod názvem Pravěk Moravy nabízí přehled vývoje osídlení Moravy. Exponáty jsou tu uspořádány chronologicky i v tematických celcích, prohlédnout si tu můžete šperky, předměty denní potřeby, nástroje a umělecká díla z této doby. Expozice velká Morava zase představuje vývoj osídlení Moravy Slovany, na níž navazuje další z bloků pod názvem Morava ve středověku, která ilustruje vývoj země po zániku Velkomoravské říše. Přírodovědce jistě zaujme expozice Svět nerostů, která návštěvníka seznámí s nerosty i horninami , které je možné na Moravě nalézt. Je zde také detailně popsán vznik jednotlivých hornin a nerostů a expozici uzavírá systematicky řazená sbírka nerostů včetně drahých kamenů a zajímavých přírodních skel. V budově Ditrichštejnského paláce je také umístěn památník Prof. Karla Absolona, archeologa a geografa, který pracoval v tomto muzeu značnou část svého života.