Divadlo Husa na provázku

 

Divadlo husa na provázku patří mezi nejvýznamnější brněnské divadelní scény. Sídlí v historickém paláci Hausperských z Fanálu na Zelném trhu v těsné blízkosti malého špalíčku. Palác Hausperských z Fanálu byl v letech 1707 – 1708 barokně přestavěn, rozsáhlá rekonstrukce byla provedena v letech 1986 – 1993, kdy byl objekt uzpůsoben potřebám divadla. V Petrské ulici byla vystavěna budova, která je s historickým palácem propojena a umožňuje netradiční využití prostor venkovního dvora. Prostor slouží jako jeviště pod širým nebem. Interiér i fasáda celého objektu je velmi zajímavým architektonickým spojením tradice a nové tvorby. V prostorách divadla se nachází dvě scény – scéna Divadla Husa na provázku a scéna Divadla U stolu, dále divadelní kavárna a prostory sloužící jako galerie.

 

 

Divadlo Husa na provázku je centrem experimentálního divadla. Tato myšlenka vznikla roku 1986 a zahrnovala stavbu nových prostor a jejich využití při rozvoji moderních forem divadelní tvorby. K projektu experimentálního divadla se přidalo také další brněnská scéna – HaDivadlo. Roku 1989 našla idea cestu k realizaci a divadla již od počátku úzce spolupracovali se zahraničím. Centrum experimentálního divadla bylo oficiálně vyhlášeno 1.1.1992 a od této chvíle dodnes působí v prostorách budov na Zelném trhu.

 

 

 

Divadlo Husa na provázku má svou stálou scénu, často ale hostí zahraniční i domácí hosty a realizuje mnoho uměleckých projektů. Nezaměřuje se pouze na tvorbu divadelní, ale pořádá i výstavy, výzkumné projekty a poskytuje prostory při organizaci všemožných festivalů. centrum experimentálního divadla se také věnuje vzdělávacím projektům v oblasti humanitních věd. Divadlo Husa na provázku se legendární divadlo s pětatřicetiletou tradicí byste jistě neměli při prohlídce Brna opomenout.