Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu najdeme v komplexu tzv. malého špalíčku mezi Dominikánským a Šilingrovým náměstím na ulici Dominikánská. 

 

Původ stavby spadá do 14. století, kdy gotický dům vznikl na místě původních měšťanských domů. Hlavní parcelou byl pozemek Heralta z Kunštátu, ke kterému byl přidán také sousední pozemek Petra z Kunštátu.  Rodu pánů z Kunštátu patřil dům do roku 1494, kdy jej do správy převzali jejich dědicové, pánové z Pernštejna. Právě oni, konkrítně Jan z Pernštejna,  jej dali na konci 16. století renesančně přestavět. Tak vznikl roku 1599 typický renesanční městský palác. Roku 1636 se stal majitelem domu zemský hejtman hrabě Julius ze Salmu a Neuburku. Tehdy se domu začalo říkat „Salmovský dům“ a stal se centrem schůzek městské smetánky. Roku 1708 byl palác prodán městu Brnu. Jeho posledním majitelem byl Maxmilián svobodný pán z Deblína. Palác po přestavbě projektované Mořicem Grimem pak sloužil jako prostor pro krámky se suknem a dostal přízvisko „Schmetterhaus". Až do poloviny 20. století byl palác sídlem mnoha úřadů.

 

Další výrazné rekonstrukce se objekt dočkal v 50. letech, kdy byl po bombardování města během druhé světové války značně zdevastován. Projekt rekonstrukce vypracoval architekt Mojmír Kyselka. Od roku 1958 byl dům pánů z Kunštátu pod správou Domu umění města Brna, sídlili zde Kabinety fotografie, grafiky a architektury. Tak vznikly jedny z prvních výstavních prostor specializovaných pro expozice určitých děl. Další rekonstrukce, původně plánovaná již od roku 1990, byla kvůli nedostatku finančních prostředků dokončena až v roce 2002.

 

Dnes si v prostorách paláce můžete prohlédnout stálou expozici Moravského zemského muzea nazvanou „Leoš Janáček a Brno“ a také krátkodobé výstavy uměleckých děl pod záštitou Domu umění.