Hlavní nádraží

 

Hlavní nádraží je pro mnohé návštěvníky Brna prvním místem, které si prohlédnout a které na ně zapůsobí. Jako každé nádraží je i to brněnské rušné a hektické. Tento dojem umocňuje nepříliš šťastné řešení podzemních chodeb, které nově příchozím připomínají nejvíce ze všech zmatené bludiště. Spolu s budovou obchodního domu Tesco, která se nachází v těsné blízkosti nádraží, jsou smutnou památkou na minulý režim. Samotná budova hlavního nádraží však pochází  z roku 1850 a je jednou z cenných historických památek.

 

 

Do Brna přijel první vlak po trati z Vídně a to roku 1839. Brno bylo prvním českým městem, které bylo s hlavním městem monarchie spojeno, spojení bylo zprostředkováno tzv. Severní dráhou. Budova nádraží jak ji známe dnes získala svou podobu díky secesní přestavbě, která byla proveden v letech 1902 – 1905. Na průčelí se původně nacházela ještě západní věž, která byla zničena při náletech na konci 2. světové války. Původní krásu historické budovy dnes bohužel hyzdí přístavky sklo-železných konstrukcí, které jsou také dílem nepříliš citlivého přístupu budovatelů komunistického režimu. V těchto prostorách sídlí non-stop bary a herny, které na kráse okolí nádraží také nepřidávají. Když se však oprostíte od těchto vjemů, můžete vnímat brněnské nádraží jako vcelku příznivou první zastávku při poznávací cestě Brnem.

 

 

Město Brno však plánuje svízelnou situaci hlavního nádraží řešit a to dost radikálně – posunem nádraží směrem do městské části Komárov, kde by byla umožněna přístupnost MHD a další infrastruktury o mnoho snazší než je tomu dnes. Posun nádraží by však znamenal pro město takovou zátěž, že jeho rozvoj v dalších několika letech by byl výrazně omezen. Názory na tuto velkou přestavbu se dost různí a proto se Brňané o osudu nádraží stále rozhodují.