Husova ulice

Husova ulice je hlavní ulicí tzv. okružní třídy, která byla kolem historického jádra města vybudována po vzoru Vídně v polovině 19. století. Tak se původní malé centrum rozrostlo a propojilo se Starým Brnem a dalšími přilehlými částmi města. Nejkrásnější pohled do Husovy ulice se nám naskytne z vyvýšeného místa u obelisku v Denisových sadech odkud uvidíme rovnou třídu lemovanou historickými stavbami na konci s její dominantou, červeným kostelem (tedy Českobratrským evangelickým chrámem Jana Amose Komenského, jak zní celé jeho jméno).

 

Pokud půjdeme po Husově ulici směrem od Denisových sadů k červenému kostelu na Komenského náměstí, první stavbou stojící na pravé straně ulice bude jistě městský dvůr. Dům neklasicistního charakteru byl postaven v letech 1853 – 1855 podle projektu F. Fröhlicha. Stavba tvoří samostatný blok, který má vnitřní dvůr s pavlačemi. Fasáda je zdobena terakotovými prvky inspirovanými romantismem. Dnes prochází tato jedinečná stavba rozsáhlou rekonstrukcí a tak celou její krásu kryje lešení. Spolu s městským dvorem si také prohlédněte Šilingrovo náměstí, na kterém dům stojí.

 

Další významnou památkou je budova Uměleckoprůmyslového muzea postavené v letech 1882 – 1883 podle novorenesančního projektu tehdejšího ředitele Johanna Schöna. Dnes je muzeum součástí Moravské galerie, ale založeno bylo jako samostatná instituce 2. prosince roku 1873.

 

Na pravé straně ulice se také nachází reprezentativní Pražákův palác, který své jméno nese po profesoru Albertu Pražákovi. Projekt paláce byl inspirován severoitalskou renesanční architekturou, což připomíná členění fasády i prolamovaná okna na východní straně stavby. Stejně jako vedlejší Besední dům, se kterým je palác spojen společným nádvořím, má i Pražákův palác novorenesanční charakter.

 

Na Husově třídě si také prohlédněte budovu hudební fakulty JAMU a budovu Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, před jejímž vchodem stojí socha prezidenta T.G.Masaryka. Více o všech jmenovaných stavbách se dozvíte v příslušných kapitolách našeho průvodce.