Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jezuitský kostel najdeme na rohu ulic Beethovenova  a Jezuitská nedaleko Jakubského náměstí. V jeho blízkosti se nachází pasáž Typos, nejvýznamnější brněnské studio České televize i budova, v níž sídlí Český rozhlas. Z Jakubského náměstí se kolem jezuitského kostela dostaneme na Rooseveltovu třídu, odkud můžeme pokračovat jedním směrem k Mahelovu, druhým potom k Janáčkovu divadlu.

 

 

Na místě dnešního jezuitského kostela roku 1240 založil Oldřich Niger, brněnský vážený měšťan, klášter augustiniánek neboli klášter herburský. Klášter nesl jméno Cella sanctae Mariae nebo také Cella castitatis (tzn. příbytek čistoty). Ve 13. století zde daly řádové sestry vystavět kostel, ze kterého si dnes můžeme prohlédnout pouze fragmenty. Tento ženský klášter zanikl roku 1578 a jeho sídlo převzali pod patronát jezuité. Na přelomu 16. a 17. století byl zastaralý středověký konvent nahrazen komplexem kolejních budov s kostelem, který zde stojí dodnes.

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má podobu trojlodí se zaobleným kněžištěm. byl postech v letech 1598 – 1602, patro se zvonicí bylo dostvěno podle návrhu brněnského architekta Mořice Grimma v letech 1732 – 1733. Poslední rekonstrukcí, která však zachovala manýristický charakter stavby, prošel kostel v letech 1945 - 1952. Od roku 1989 patří kostel zase pod správu jezuitského řádu.

 

 

Kostel má bohatě zdobený interiér, kde můžeme obdivovat například fresky a obrazy hlavního oltáře, jejichž autorem je F.A.Scheffer. Na sochařské výzdobě hlavního oltáře se podílel j.j.Schauberger. Zdobí jej sochy sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského, obraz Panny Marie Sněžné. V kostele se nachází ditrichštejnská hrobka, kde je pohřben Zikmund Ditrichštejnský se dvěma malými sny, a také krypta, kde se nachází hroby příslušníků jezuitského řádu. Ve zvláštní místnosti jsou uloženy ostatky ctihodného Martina Středy, rektora koleje, který se se svými studenty zasloužil při obraně města před švédskými vojsky.