Kamenná čtvrť

Na první pohled se může zdát, že v brně stejně jako mnoha jiných velkoměstech není dostatek zeleně, dostatek klidu a míst vhodných k procházce. Z tohoto omylu vás, jak doufám, vyvede tato kapitola průvodce Brnem, ve které se blíže seznámíme s okolím řeky Svratky a malebnými místy, které se tu skrývají.
 
Kamenná čtvrť, které v průvodci věnujeme celou kapitolu, nepatří zrovna mezi známé turistické cíle a málokdo o ní také ví. Nachází se na úpatí Červeného kopce v městské části Staré Brno na opačném břehu řeky Svratky, než kde leží výstaviště. Jedná se o maličkou čtvrť tvořenou pouze několika uličkami. Nachází se zde domky, jejichž velikost stejně jako velikost  a šířka uliček, vás na první pohled upoutá. Vypadá to tu, jakoby jste se dostali do světa drobných lidí, kteří bydlí v domcích s miniaturními zahrádkami i ploty a jezdi snad jen na kole, protože uličky jsou zde široké maximálně pro jedno auto a někdy ani to ne.
 
Kamenná čtvrť byla po dlouhá léta brněnskou chudinskou čtvrtí, kde bydleli dělníci a horníci, kteří těžili na Červeném kopci holýma rukama kámen. Právě odtud si potom nosili na zádech kameny a z nich pomaloučku stavěli chudá obydlí, domečky na strmém svahu kopce. Později se i tato čtvrť stala normální obytnou částí města a dnes zde dokonce probíhá čilá výstavba moderních rodinných domů. I přesto, že zde dnes nebydlí nuzní dělníci, čtvrť si zachovává zvláštní až jakoby venkovskou atmosféru. Z dvorků se na ulici zatoulají slepice a z každé zahrádky na vás výhružně štěká voříšek. kamenná čtvrť není typickou kulturní památkou, ale její atmosféra je opravdu nezapomenutelná.
 
Když byla n začátku této kapitoly řeč o zeleni, ukončíme ji návrhem jedinečné pocházky. Ta začíná u Pavilonu Antrhropos na břehu řeky Svratky, kam se pohodlně dostaneme městskou hromadnou dopravou. Podél řeky vede stezka lesem a po břehu řeky až pod Červený kopec ke Kamenné čtvrti, kde procházku zakončíme. Při cestě lesem se vám čas od času otevře výhled na protější břeh, uvidíte brněnské výstaviště, věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí a nábřeží. Z Kamenné čtvrti můžete pokračovat na hlavní třídu, kde vyjdete přímo kláštera Milosrdných bratří a odkud můžete zase odcestovat linkami městské hromadné dopravy.