Kapucínský klášter a kostel Nalezení sv. Kříže

Kapucínský kostel a přilehlý klášter se nachází na malebném Kapucínském náměstí, které se nachází nedaleko Zelného trhu. Pod kostelem se nachází veřejnosti přístupná krypta s ostatky mnichů i světských osob včetně známého barona Františka Trencka.

 

Raně barokní klášter s kostelem byl postaven podle projektu Ondřeje Erny a to v letech 1648-1651. Původně na jeho místě stály tři měšťanské domy. V 18. století byl klášter rozšířen a podle projektu Františka Antonína Grimma zde byl vybudován tzv. Trenckův dům a ke kostelu byly přistavěny také dvě kaple - sv. Františka a sv. Fidela . Stavba kostela má jednoduchý pravoúhlý půdorys, její interiér je sice také jednoduchý v souladu s kapucínskou řeholí, ale díla v kostele umístěná jsou velmi hodnotná. Nachází se zde je hlavní oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, dílo  nizozemského malíře Joachima Sandrarta. Obrazy na postranních oltářích vytvořil Josef Rotter. V postranní lodi je umístěna polychromovaná gotická dřevořezba dřevořezba Madony Immaculaty pocházející z 1. poloviny 15. století.  Strohá fasáda průčelí kostela je zdobena barokními sochařskými díly Jana Adama Nessmana. K těmto sochám také roku 1927 přibyla socha Čeňka Vosmíka představující sv. Vavřince. Nad portálem se nachází také mozaika sv. Františka kázajícího ptákům, která dnes nahrazuje původní fresku s námětem nalezení sv. Kříže, jejímž autorem byl Josef Rotter. Stejně jako kostel i budovy kláštera mají jednoduché členění s nezdobenými fasádami. V jejich centru se nachází čtvercový rajský dvůr.

 

V suterénu kláštera se nachází hrobka, ve které byla volně ložená těla mnichů i mecenášů kláštera perfektně mumifikována díky jedinečné cirkulaci vzduchu. Její vznik se datuje do poloviny 18. století a je připisován F. A. Grimmovi, který prý nechaltakto upravit sklepní prostory původních měšťanských domů. Hrobka je zpřístupněna veřejnosti celoročně a během své existence byla několikrát upravována. Poslední taková úprava podzemních prostor byla provedena v letech 1995 – 1998, kdy byl zpřístupněn vchod na levé straně kostela. ten se nachází mimo samotnou budovu kláštera, takže návštěvníci neruší mnichy v jejich celodenní činnosti. V kryptě kromě mnichů odpočívá také baron František Trenck a stavitelé Ondřej a Jan Křtitel Ernovi.