Kašna Parnas

Kašna Parnas se nachází na Zelném trhu v samotném centru tohoto náměstí. Mohutná kamenná kašna tvoří dominantu kolem které jsou dnes od prvních jarních dnů mnohdy až do Vánoc postavené stánky se zeleninou, ovocem, sušeným i řezanými květinami, sazenicemi, kořením či vánočními a jinými ozdobami. V průběhu babího léta tu lidé ochutnávají pro Jihomoravský kraj tak typický burčák, v zimních dnech se můžete zahřát kalíškem voňavého svařeného vína či grogu. Zelný trh zkrátka žije a to již od dob středověku, kdy byla tradice trhu založena a prodejní stánky stály právě kolem kašny Parnas. Na Zelném trhu se také nachází nejstarší brněnské divadlo Reduta, zajímavá modernistická administrativní budova, známé divadlo Husa na provázku a Ditrichštejnský palác, který je hlavní budovou Moravského zemského muzea.

 

 

Stavba kašny Parnas probíhala v letech 1690-1695 a to podle návrhu vídeňského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Centrální nádrž má tvar tetralobu v jehož středu se nachází kamenný útes s postavami. Na pokořeném drakovi zde na vrcholu stojí alegorická socha Evropy v triumfálním postoji třímající v pravé zdvižené ruce žezlo. Pod ní pak stojí sochy Řecka, Babylónie a Persie symbolizující významné starověké říše. Babylónie je znázorněna s korunou ležící u pravé nohy a s okřídleným lvem. Persie svírá roh hojnosti a vedle ní sedí medvěd. Řecko je zobrazeno s toulcem šípů a s okřídlenou saní u nohou. Uvnitř jeskyně z kamenů se nachází výjev Herkula, který z podsvětí vyvádí přemoženého Cerbera. Sochařské umění zde předvedli umělci A. Riga, T. Kracker a další neznámý sochař.

 

 

Kašna Parnas byla vystavěna na místě, kde původně stála starší kašna pocházející z roku 1597. Voda byla do kašny přiváděna nejstarším brněnským vodovodem z řeky Svratky. Kašna Parnas je pravděpodobně nejhodnotnější sochařskou barokní památkou v Brně a okolí.