Katedrála sv. Petra a Pavla

Katedrála patří k dominantám města, je postavena na vrchu Petrově klenoucím se nad Zelným trhem a dobře viditelným už z vlakové trati. Podobně jako Špilberk je jednou z prvních staveb, která vás při cestě do města upoutá. Věže katedrály se mocně vypínají k nebi nad centrem města.

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v 70. letech 12. století  díky moravskému markraběti Konrádu Otovi v původním areálu břetislavského hradu, který zde stál. Tehdy byl zasvěcen sv. Petrovi a patriot sv. Pavel byl kostelu přidělen roku 1500. V průběhu 15. století byla katedrála významně rekonstruována. Roku 1643 kostel vyhořel a o dva roky později jej zasáhla dělostřelba při obléhání města švédskými armádami. Od roku 1777 byl Petrov sídlem brněnského biskupství. Dodnes se dnes konají katolické bohoslužby.

 

 

Dnes je zpřístupněna veřejnosti krypta z 12. století, která byla objevena při archeologických výzkumech, které na Petrově probíhaly v letech 1991 – 1993. V kryptě byla odkryta rytina Krista  a také hrob Ladislava z Lobkovic. můžete se také podívat na kostelní věž. ze které se vám naskytne výhled do daleké krajiny. Kolem klenby chrámu lze projít i do druhé věže a tak bude váš výhled ideální. Při procházce na Petrově si také prohlédněte okolní domy, které pochází ze středověku nebo z období renesance. Naproti hlavnímu vchodu katedrály stojí biskupská rezidence. Zajímavý je také dům konsistoře, na jehož fasádě nalezneme barokní i klasicistní prvky. Původně však tato budova pochází ze středověku. prohlídku Petrova doporučujeme spojit s procházkou po hradbách, které byly nedávno zdařile rekonstruovány. Součástí hradebního komplexu jsou také Denisovy sady, park, který se nachází na jihozápadní straně Petrova.

 

 

Petrov je opravdu místem, které byste neměli při prohlídce města Brna vynechat. Jeho atmosféru si nejlépe vychutnáte na jaře, kdy budou stromy v sadech kvést a vonět, a nebo v nočních hodinách, kdy je katedrála krásně osvětlena, což jen umocní její tichý majestát.