Klášter františkánek, kostel sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Máří Magdalény se nachází na ulici Masarykova nedaleko hlavního nádraží. Kostel byl postaven podle projektu A. Erny v průběhu let 1651 – 1654. Vysvěcen byl v roce 1673. Roku 1852 byl po požáru opraven a získal tak romantické prvky. V nikách v průčelí kostela si prohlédněte sochy sv. Martina a sv. Mikuláše, které jsou dílem brněnského sochaře O. Schweigla. Původně byly umístěny v kostele sv. Mikuláše na náměstí Svobody, ale po jeho zboření byly přeneseny právě do kostela sv. Máří Magdalény. O. Schweigl se podílel i na zpracování výzdoby interiéru kostela, kde spolupracoval se sochařem J. Scherzem a malířem J. Sternem. J. Stern je autorem oltářního obrazu, který je kopií Rubensova díla zvaného sv. Máří  Magdaléna umývá Kristovi nohy svými vlasy.

 

Na kostel přímo navazuje klášterní budova zasahující do Františkánské ulice, která se rozvětvuje v malebné Římské náměstí. Právě v těchto místech se dříve nacházela židovská čtvrť a samotný kostel sv. Máří Magdalény stojí na místě původní synagogy později přeměněné na kapli. Atmosféra zapomenutého náměstíčka je dnes narušena stánky s oděvy, ale pokud se tímto nenecháte odradit, můžete prohlídku bývalého františkánského komplexu zakončit například na zahrádce pizzerie, která také sídlí na tomto malebném místě.

 

Historie františkánského řádu je úzce spojená také s řádem sv.Voršily. Příslušnice františkánského kláštera sídlily v Brně již od roku 1482, ale když císař Josef II. prováděl  reformy církevních řádů,  kdy některé rušil a jiné stěhoval, byly františkánky nuceny přijmout ještě řeholnice příbuzného řádu, tedy řádu sv. Voršily. Pak společně tyto dva řády sdílely konvent na Josefské ulici. Ke konventu náležel i kostel sv. Josefa, který byl vysvěcen roku 1674.