Kostel sv. Tomáše

Kostel sv. Tomáše vás upoutá svou bílou fasádou a výrazným průčelím zvláště při pohledu z ulice Joštova. Kostel stojí na Moravském náměstí těsné blízkosti místodržitelského paláce, jež byl původně augustiniánským klášterem a dnes slouží instituci Moravského zemského muzea.

 

 

Augustiniánský klášter byl založen roku 1350 markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským, bratrem Karla IV. Klášterní kostel byl původně zasvěcen Zvěstování Panny Marie a měl sloužit jako pohřebiště rodiny markraběte Jana. Na konci 14. století byl kostel v podobě trojlodní baziliky gotického slohu vystavěn a vysvěcen. Ke kostelu přiléhaly objekty kláštera augustiniánů a celý komplex se tehdy nacházel v těsné blízkosti městských hradeb. Kostel byl poškozen nejprve husity a dále také v průběhu třicetileté války. Na jeho místě byl postaven trojlodní chrám sv. Tomáše podle plánů Jana Křtitele Erny v průběhu let 1665 – 1675. Z původního inventáře kostela Zvěstování Panny Marie pochází kamenná pieta, jejímž autorem je pravděpodobně JIndřich Parléř. Barokní podobu získal kostel při rekonstrukci podle projektu Mořice Grimma. Podle jeho návrhů byl také vybudován klášterní komplex. Kostel byl naposledy poškozen při bojích 2. sv. války, kdy byl zasažen leteckými bombami.

 

 

Na hlavním průčelí se všimněte raně barokní výzdoby. Ve výklencích jsou umístěny sochy autora J. van der Furtha. Vnitřní prostory kostela také zdobí umělecká díla. Nejstarší památkou je již výše zmiňovaná Pieta, která pochází z doby kolem roku 1385. Pieta je plastika v mírně nadživotní velikosti vysochaná z opuky. Další památkou je obraz hlavního oltáře Zjevení Krista apoštolům. Autorem tohoto díla je F.A.Maulbertsch a obraz pochází z roku 1764. Zobrazuje Krista s nevěřícím Tomášem, který se k němu obrací.