Letohrádek Mitrovských

Letohrádek Mitrovských se nachází na rybářské ulici na Starém Brně. Dojdeme k němu, když se z Mendlova náměstí vydáme směrem k výstavišti. Romantické drobné stavby na kraji parčíku si ve srovnání s okolními činžovními domy a rušnou silnicí jistě všimneme.

 

Letohrádek dal kolem roku 1780 postavit generál Antonín Mitrovský ve stylu klasicistní architektury doby Ludvíka XVI. s úmyslem, že bude sloužit jako rodinné sídlo. Tehdy stával letohrádek v rozsáhlé stavovské zahradě zvané Na Nivkách, později Mitrovských. Díky výstavbě této části města dnes zbyl z velikého barokního parku pouze malý parčík s několika lavičkami, což bohužel ubírá na romantickém vzhledu této rozkošné mansardové budovy.

 

Rodina Mitrovských v něm sídlila až do poloviny 19. století, kdy se zámeček stal majetkem města a při stavebních pracích, které záhy zachvátily tuto část města, sloužil bohužel i jako skladiště. V raných 50. letech minulého století sloužil také jako mateřská školka. Možnosti rekonstrukce a využití letohrádku se v následujících desetiletích mnohokrát řešily a názory se neustále měnily. Od roku 1988 byl letohrádek pod správou muzea města Brna a využíván jako výstavní prostor, dnes je možné si jej pronajmout k soukromým účelům.

 

Letohrádek je přízemní budova s půdorysem obdélníka rokokového až klasicistního slohu. Centrální část budovy tvoří oválný sál s postranními krátkými křídly pravoúhlého tvaru. Letohrádek stál na visuté terase nad nádvořím parčíku, do kterého vedlo z terasy široké schodiště. Osově souměrné umístění oken s mřížemi i dvoukřídlých vstupních dveří dodává budově uhlazeného vzhledu. Střední část fasády se vstupním portálem je zdobena bohatší plastickou výzdobou, nad okny se také nachází zdobné prvky v podobě festonů s motivy akantu a lastur. Zámeček působí elegantně a něžně. Vnitřní prostory letohrádku byly zdobeny freskami s přírodními motivy rostlin a zvířat.