Masarykova čtvrť

Masarykova čtvrť, jedna z nejkrásnějších čtvrtí Brna, se nachází na Žlutém kopci. Oficiálně není samostatnou čtvrtí, ale Brňané ji odedávna považují za jednu z nejmalebnějších a nejkvalitnějších městských obytných částí. I přesto, že je zde centrum města co by kamenem dohodil, po ruchu dopravních tepen a davů lidí zde není ani památky. Celou čtvrtí vládne klidná atmosféra, kterou dokonale dokresluje všudypřítomná zeleň, zahrádky a sady rodinných domů a vil, stromořadí lemující ulice. Ofifiálně se Masarykova čtvrť nachází v městské části Brno – Stránice.

 

Masarykova, dříve Úřednická, čtvrť byla až do 60. let 18. století zcela nezastavěná. Tehdy byla tvořena holými skalnatými vrcholky Kraví hory a Žlutého kopce, kde se nacházely pastviny a vinice. Z geologického hlediska má Kraví hora (304 m.n.m.) charakter diabasu, Žlutý kopec (329 m.n.m.) je slepencový. Oba tyto kopce patří k nejvyšším brněnským vrcholům.

 

V 18. století se na území dnešní Masarykovy čtvrti nacházely vojenské objekty – kasárna, strážnice i prachárny. Stávala zde také šibenice. S rozvojem průmyslu na počátku 19. století přišla doba výstavby průmyslových objektů. Na Kraví hoře tehdy vzniklo sedm cihelen, byl zde vybudován také nový vodovod s rezervoárem na Žlutém kopci a na Špilberku. Od roku 1887 vznikaly již první obytné stavby v tehdejší Úřednické čtvrti, v 70. letech 19. století zde vznikl také uměle zalesněný Císařský (dnes Wilsonův) les. V 90. letech 19. století vznikaly první stavby Masarykovy čtvrti vybudované ve stylu novorenesance a později secese. tyto stavby si můžeme prohlédnout na dnešní Všetičkově ulici a také na ulici Tvrdého. Nejprve zde stavěli své vily němečtí úředníci a jako jejich protiváha se kolem roku 1918 začalo také s výstavbou vil českých.

 

Výstavba gradovala až do 30. let. Z této doby pochází mnoho jedinečných staveb funkcionalistického stylu, které najdeme v podstatě v celé čtvrti. Do roku 1939 bylo zastavěno celé území mezi Wilsonovým lesem a Údolní ulicí. Roku 1935 byl slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Augustina na dnešním náměstí Míru, který spolu s přilehlým parkem Kraví hora dokresluje jedinečnou atmosféru Masarykovy čtvrti. Vynechat při prohlídce Brna tuto architektonicky velmi vydařenou a zajímavou čtvrť by byla jistě veliká škoda.