Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších náměstí v Brně vůbec. Je centrem tzv. Starého Brna, najdeme zde Starobrněnský pivovar, bývalé augustiniánské opatství s bazilikou, ale také bohužel mnoho zastávek městské hromadné dopravy, jelikož je toto náměstí také velkým dopravním uzlem. Jeho charakter tedy působí i přes svou historickou jedinečnost a bohatství trochu neutěšeně a uspěchaně. K tomuto pohledu také přispívá fakt, že do zdejší historické architektury zasáhla necitlivě komunistická zástavba. Téměř v centru náměstí se tak ocitly dvě panelové domy a typická „Jednota“, které zde působí nepatřičně a rušivě.

 

Mendlovo náměstí je pojmenované po významném vědci a opatovi augustiniánského kláštera Gregoru Johannu Mendelovi. Na počátku 19. století také náměstí neslo jméno Schlossplatz (Zámecké náměstí), poté Klosterplatz (Klášterní náměstí) a od roku 1910 již nese dnešní jméno Mendlovo. Zajímavé je, že své jméno si náměstí zachovalo i v letech komunistické éry i přesto, že tento režim vědce jako byl Mendel neuznával a zakazoval.

 

Nejvýznamnější památkou stojící na Mendelově náměstí je jistě bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí augustiniánského opatství. Bazilika je nejvýznamnějším poutním místem Brna a nádhernou ukázkou moravské gotické architektury. Dříve na jejím místě stával farní kostel Panny Marie, u kterého založila Eliška Rejčka roku 1323 klášter cisterciaček. Tento klášter, nazývaný také Aula Sanctae Mariae či klášter Králové, byl od roku 1782 sídlem augustiniánů, kteří sem byli po zrušení svého původního konviktu na Moravském náměstí přestěhováni. Od tohoto roku se také klášter stal opatskou rezidencí. Zakladatelka královna Eliška Rejčka je v bazilice pochována pod dlaždicí označenou písmenem E. V těsné blízkosti baziliky můžeme obdivovat také drobnou sakrální architekturu v podobě křížů.

 

Velmi pěkný a netradiční výhled na náměstí se nám naskytne při cestě z Masarykovy čtvrti, když se z ulice Tvrdého vydáme kolem Masarykova onkologického ústavu do boční uličky Tomešova. Odtud už nás cestička mezi zahrádkami zavede až na hradby nad opatstvím, kde si prohlédneme baziliku i komplex opatství se sousedním pivovarem. Zajímavý je odtud také pohled na opačnou stranu směrem ke Špilberku na katedrálu sv. Petra a Pavla a také na pravoslavný kostel sv. Václava.