Městské divadlo Brno

Městské divadlo Brno je jedním z největších brněnských divadel. Najdeme ho na ulici Lidická, kde sídlí ve dvou sousedních domech. V jednom z nich se nachází scéna činoherní, ve druhém pak muzikálová scéna. Divadlo má velmi kvalitní soubor, jehož členové jsou uznávaní umělci často oceňovaní při udílení cen Thálie a často obsazovaní i do filmových a televizních rolí. Ze známých tváří současného souboru jmenujme například Radku Coufalovou – Vidlák,  Dušana Vitáska, Alenu, Markétu Sedláčkovou, Zdenu Herfortovou, Jitku Čvančarovou, Martiná Havelku či Jana Apolenáře. Mezi nejvíce oceňované inscenace posledních let tohoto divadla patří hry Kamenný host aneb Prostopášník, Čekání na Godota, Jak je důležité míti Filipa, Racek, Jindřich VIII., Osudy dobrého vojáka Švejka, Hráči, Přelet nad kukaččím hnízdem, Smutek sluší Elektře, Libertin, Marná lásky snaha, Sluha dvou pánů, Parazit, Naši furianti, Romeo a Julie, Amadeus, Kean IV., Cyrano z Bergeracu či Brouk v hlavě. Muzikálová scéna se pyšní kusy jako Hair, Babylon, Cabaret, Koločava, Máj, Muzikály z Broadwaye, My Fair Lady ze Zelňáku, Sny svatojánských nocí, Svět plný andělů a West Side Story.

 

 

Nová budova Městského divadla v Brně je architektonicky a technologicky uzpůsobena potřebám zázemí divadla i divákům a poskytuje tak moderní a komfortní prostředí, v němž dostává divadelní zážitek ještě lepší náboj. Hlediště obou scén je koncipované jako antický amfiteátr, diváci jsou si v něm mezi sebou bližší. Prostory jeviště jsou zase vybaveny nejmodernější technikou, aby mohly zprostředkovat co nejzajímavější a nové vjemy. Hudební scéna divadla má kapacitu 680 místa ba byla slavnostně otevřena v říjnu roku 2004 představením muzikálu Hair (Vlasy). Činoherní scéna divadla je starší, byla založena již roku 1945. Soubor působil pod názvem Svobodné divadlo na Falkensteinerově (dnes Gorkého) ulici. Poté neslo divadlo název bratří Mrštíků a roku 1988 bylo sloučeno s divadlem Večerní Brno a Loutkovým divadlem Radost pod jeden název Brněnská divadla. Tento celek se rozpadl po sametové revoluci a vzniklo Městské divadlo Brno jak ho známe dnes. Ředitel a šéfrežisér divadla je v současnosti Stanislav Moša.