Minoritský klášter a kostel sv. Janů

Minoritský klášter je jednoduchá až nenápadná jednopatrová budova, která zaujímá v ulici Minoritská asi čtvrtinu bloku. Mezi ostatními domy, které zde tvoří hustou zástavbu se spolu  kostelem doslova ztrácí. Snad jediným nápadným znakem je portál zdobený plastikami sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského. mezi nimi se nachází znak řádu. Jako jediný brněnský církevní řád, nezměnil minoritský řád od svého založení působiště. Byl založen před více než 750-ti lety kolem roku 1230 pány z Boskovic. Klášter také podporoval král Václav II.

 

 

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty byl vysvěcen roku 1256 olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka. Původně gotický charakter stavby byl při rozsáhlé přestavbě v letech 1716 – 1733 nahrazen barokním vzezřením. Projekt přestavby vypracoval významný brněnský architekt Mořic Grimm, který současně provedl i rekonstrukci kláštera. Jeho dílem je též Loreta se svatými schody, která leží v areálu kláštera.

 

 

Interiér kostela je stejně jako exteriér zdobný a laděný do barokního stylu. v podstatě veškeré vybavení kostela pochází z 18. století, kdy na jeho výzdobě pracovali tak významní umělci jako například sochaři Jan Kristián Pröbstl, J.J.Schauberger nebo J.L.Weber, z malířů se na výzdobě freskami a obrazy podíleli J.J. Etgens, F.I. Leicher. Výzdoby varhan se přičítá dílně varhaníka A. Rigy.

 

 

Z Minoritské ulice se můžeme podívat do Lorety, která je také dílem architekta Mořice Grimma. Vejdeme do ní zdobeným vstupním portálem, který je dílem  Jana Kristiána Pröbstla. Svaté schody přistavěl Grimm k Loretě roku 17236. Za Loretou se v Jánské ulici nachází středověká věž se zvonicí, která byla též podle Grimma přestavěna v barokním stylu v průběhu 18. století.