Místodržitelský palác

Místodržitelský palác, dnes jedna z budov Moravské galerie, býval dříve součástí komplexu augistiniánského kláštera  u kostela sv. Tomáše. Průčelí paláce si můžeme prohlédnout při cestě z ulice Joštova, k zadnímu traktu se dostaneme z Rooseveltovy třídy. V prostorách paláce se nachází stálé i krátkodobé expozice a také jazzová kavárna nazvaná tematicky „Pod obrazy“. Při prohlídce Místodržitelského paláce jistě neopomeňte navštívit stálou expozici Pohled Medúsy – Evropské umění šesti století, která je takto nazvána podle díla Hlava Medúsy vlámského malíře Pietera Paula Rubense. Dynamika a dramatičnost tohoto díla je symbolem barokního malířského umění.

 

Původní klášter augustiniánů založený roku 1350 markarbětem Janem Jindřichem Lucemburským, který byl roku 1783 na příkaz císaře Josefa II. přestěhován, sloužil poté jako sídlo státních, zemských a stavovských úřadů. Tehdy nesl jméno „dikasteriální palác“. Po roce 1918 byl palác sídlem zemského presidenta a zemských úřadů, v průběhu nacistické okupace tu byly úřady německé. V padesátých letech získalo palác Muzeum dělnického hnutí. Jako výstavní prostory Moravské galerie ožil palác až po převratu roku 1990.

 

Dnešní barokní podoba Místodržitelského paláce vznikla při rozsáhlé přestavbě podle návrhů architekta Mořice Grimma v letech 1732 – 1735. Pozdně barokní charakter prozrazují zdobné prvky průčelí, dekorované fasády a vstupní sloupový portál s balkonem. Vstupní portál zdobí sochy J. L. Webera zpodobňující zakladatele kláštera Jana Jindřicha a jeho syna Jošta pocházející z roku 1749. Úpravy interiérů paláce probíhaly podle návrhu Franze von Hillebrandta.

 

Moravská galerie v Místodržitelském paláci disponuje díly malířského i sochařského umění v rozsahu od 14. do 20. století. Ve stálých expozicích si můžete prohlédnout díla např. A. Pilgrama,. B. Strozziho, F.A. Maulbertscha, či J. Winterhaldera. Nejmladší vystavená díla pocházejí z přelomu 19. a 20. století, jedná se o díla J. Uprky, A. Kalvody, E. Jettela či R. Havelky.