Muzeum Gregora Johanna Mendela

Mendelovo muzeum nejdeme na Mendlově náměstí v areálu Augustiniánského opatství na Starém Brně. Expozice muzea se nachází v západním křídle kláštera, které bylo vystavěno v letech 1795 – 1805. Mimo muzejní prostory je zde v přízemí i refektář se secesní výzdobou a v prvním patře proslulá barokní knihovna.

 

Smyslem založení a působení muzea je uchovávat a odpovídajícími formami rozvíjet odkaz Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky. Od roku 2007 je zřizovatelem muzea Masarykova univerzita.

 

Stálá muzejní expozice „Gregor Mendel“ se v jednotlivých oddílech věnuje jeho životu v klášterní komunitě (od roku 1868 až do své smrti zde působil i jako opat), jeho vědeckým zájmům a především výzkumům, které vedly k objevu dodnes platných zákonů dědičnosti. Podstatu tohoto geniálního objevu přibližuje názorně interaktivní počítačová prezentace ve třech jazykových mutacích. K dispozici je i vzdělávací program, pro studenty, který vysvětluje Mendelovy principy dědičnosti v termínech chromozomové teorie.

 

Expozici doplňuje dlouhodobá výstava „Počítání chromozomů“ připomínající 50. výročí správného spočítání lidských chromozomů a následující rozvoj vědního oboru zvaného cytogenetika. Ve vstupní hale muzea probíhají variabilní tematické výstavy.

 

Muzeum pravidelně spolupořádá přednášky z oblasti genetiky pro odbornou i laickou veřejnost. Dlouhodobý přednáškový cyklus nazvaný Mendel Lectures přivádí do míst, kde Mendel žil a pracoval, významné vědce z celého světa, kteří v této „kolébce genetiky“ prezentují nejnovější vědecké poznatky ze svého oboru.

 

V památkově chráněné zahradě opatství o rozloze 2 ha si můžete prohlédnout sochu Gregora Mendela, dochované základy Mendlova skleníku i záhony s rostlinami, které demonstrují Mendelovy objevy zákonů dědičnosti. V areálu zahrady je rovněž instalována moderní meteorologická stanice, která informuje o dalším Mendelově hlubokém vědeckém zájmu, a to o meteorologii. Ve své době patřil G. Mendel k uznávaným meteorologům a jeho práce v této oblasti byly, na rozdíl od pokusů s rostlinnými hybridy, známy a ceněny. Stanice je funkční a výsledky aktuálních měření lze najít na webových stránkách muzea.

 

V zahradě opatství se nachází také původní budova Mendelova včelína, kterou si dal postavit pro svoje pokusy v roce 1871. Včelařství nebylo jen koníčkem - tvořilo integrální část jeho přírodovědných výzkumů. G. J. Mendel se angažoval ve vedení Moravského včelařského spolku v Brně a udržoval čilé odborné kontakty s významnými osobnostmi tohoto oboru v Evropě. V okolí včelína, který v současné době prochází rekonstrukcí, jsou umístěny různé druhy úlů osazené včelstvy.