Palác šlechtičen

Palác šlechtičen, dům U šlechtičen či Ústav šlechtičen je rohový dům na ulici Kobližná. Byl postaven v letech 1682 – 1689 na přání hraběnky Magnisové, aby plnil funkci ústavu pro zaopatření a vzdělávání osiřelých dívek. Nadace Marie Školské, jak se ústav také nazýval do svých zdí ukryl vždy po čtyřech slečnách z panského, měšťanského a vladyckého stavu. O jeho chod se staral vykonavatel poslední vůle hraběnky Magnisové kníže Ditrichštějn. V pozdějších letech byla kapacita ústavu z původních dvanácti chovanek zvýšena na čtyřicet. Dům byl tehdy také rozšířen, spojen s vedlejším Althanským palácem a zvýšen o patro. Původní projekt vytvořil J.K. Erna, nadstavbu potom projektoval roku 1791 V.J. Eitelberger.

 

Do ulice Kobližná je dům obrácen výrazným barokním portálem, jež nese znaky zakladatelky i knížete Ditrichštejna.  Na nároží paláce je patrná mariánská kaple, která je vyzdobena díly O. Schweigla a J. Sterna. Zajímavá je také černá loretánská Madona na hlavním oltáři, kterou nadaci věnovali brněnští strážci Lorety, příslušníci řádu Minoritů. Celý výzdoba se tematicky váže k Panně Marii, která byla patronkou nadace.

 

Roku 1944 byl palác při náletech značně poškozen a hrozila mu demolice. Tento osud nakonec potkal pouze vedlejší Althanský palác a dům šlechtičen byl v průběhu 50. let rekonstruován podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. rekonstrukce proběhla citlivě a respektovala původní vzezření paláce. Od 50. let je palác využíván ke kulturním účelům. Dlouhá desetiletí v něm byla instalována národopisná expozice, která byla uzavřena až roku 1999. Tehdy se započaly rozsáhlé rekonstrukce paláce, které trvaly až do roku 2002. Od té doby v něm sídlí Etnografický ústav Moravského zemského muzea a prohlédnout si zde můžete stálé expozice i krátkodobé výstavy. V paláci se také nachází kavárna a obchůdek se suvenýry.