Památník Leoše Janáčka

 

Na ulici Kounicova jistě vnímavému návštěvníku neujde nově zrekonstruovaná budova se žlutou fasádou obehnaná ozdobným plotem. Jde o varhanickou školu, kterou zde založil Leoš Janáček. V zadní části  uprostřed malebné zahrady stojí skromný domek, ve kterém Janáček žil a ve které se dnes nachází jeho památník.

 

 

Leoš Janáček, jedna z nejdůležitějších osobností brněnské hudební historie, zde pobýval v letech 1910 – 1928. Původní konírna se na přání Janáčka podle projektu Aloise Horsáka  nechala přestavět na obytný dům pro ředitele školy. Právě zde našel Leoš Janáček klid pro svou práci, který postrádal v předchozích obydlích. Bydlel předtím se svou rodinou například na rušném Mendelově náměstí. Na protější straně ulice Smetanovy, která se dříve jmenovala Haberlerova se rozkládala botanická zahrada a i zahrádka u domku byla oázou klidu. Leoš Janáček na zahradě velmi rád pracoval a odpočíval. Zahrádku i domek si dnes můžete volně prohlédnout. V domku se nachází původní skladatelova pracovna, která  je kompletně zachovaná a veřejnosti přístupná. Dále se zde nachází audiovizuální sál a součástí expozice je i výstava Janáčkových nejvýznamnějších děl. Dozvíte se zde základní informace ze skladatelova života a díla.

 

 

Leoš Janáček se narodil 3.7. 1854 v Hukvaldech jako devátý ze třinácti dětí učitele. Právě od svého otce získal Janáček první všeobecné i hudební vzdělání. V jedenácti letech odešel Janáček do Brna, do kláštera augustiniánů, kde byl přijat jako fundatista, hudebně nadaný chlapec z chudé rodiny. V Brně Leoš Janáček vystudoval nejprve základní školu a poté učitelský ústav. Brzký odchod z domova a smrt otce byly důvodem Janáčkova Rychlého vyspění a uvědomění. Stal se cílevědomým organizátorem hudebního života v Brně, aktivně působil ve vzdělávání, byl sbormistrem a pro svůj sbor začal skládat. Roku 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, se kterou strávil celý život. Jejich manželství i životy hluboce poznamenala úmrtí obou jejich dětí, dcery Olgy a syna Vladimíra. Leoš Janáček, jeden z největších českých hudebních skladatelů, zemřel 12.8. roku 1928 v Ostravě. Celý svůj život zasvětil hudbě, jejímu rozvíjení, vzdělávání a šíření uměleckého cítění mezi lidmi.