Pekařská ulice

Pekařská ulice je jednou z nejstarších ulice města. Táhne se od okružní třídy ze Šilingrova náměstí z kopce dolů směrem na Mendlovo náměstí, kde končí. Spojuje tedy centrum města se Starým Brnem, jezdí po ní tramvaje i autobusy a je jednou z dopravních tepen. K rušnosti ulice také přispívá fakt, že zde leží ústřední komplex budov Fakultní nemocnice u sv. Anny a tak zde často houkají sirény sanitek.

 

Dříve na ulici stával klášter dominikánek s kostelem sv. Anny a také johanitská komenda s kostelem sv. Ducha. Dnes si na ulici v její horní části můžeme prohlédnout Betlémský kostel Českobratrské církve evangelické. Ten se sice nachází na ulici Pellicově, ale z Pekařské je vidět velmi pěkně, neboť k němu odtud vede schodiště. betlémský kostel byl v letech 1894 – 1895 vystavěn v historizujícím stylu. Na stavbě převládají renesanční prvky a autorem projektu byl brněnský architekt G. Alber. Stavba betlémského kostela byla financována z darů a příspěvků věřících a brněnských měšťanů. Kostel byl slavnostně otevřen dne 23. května roku 1985. Zajímavý je tento drobný kostelík tím, že byl prvním místem v Brně, kde se kázalo výhradně v českém jazyce. Na místě, kde byl kostel postaven na tehdejší Špilberské, dnešní Pellicově, ulici stávala původně zahradní restaurace zvaná Malý Prater.

 

Na pekařské ulici jsou zajímavé zejména domy zástavby pocházející z klasicistní, historizující až funkcionalistické doby. Stavby zde vznikaly v letech 1830 – 1940 a tak je rozmanitost stylů značná. Některé stavby ztratily svou hodnotu při často prováděných přestavbách v průběhu komunistické éry, jež nectily tradici a styl původních domů a byly k okolní architektuře necitlivé. Příkladem zachovalé klasicistní architektury je například dům č.p. 4 a dům č.p. 12, který nechal v Pekařské ulici vystavět zámožný obchodník. Ve štítu tohoto domu pozorujeme reliéf zdobený sochou Merkura s lodí a balíky zboží.

 

V dolní části ulice se nachází hlavní budova nemocnice u sv. Anny pocházející z let 1865 – 1868. Do Pekařské ulice je budova novorenesančního stylu obrácena majestátným průčelím.