Schwanzův dům

Schwanzův dům neboli Dům pánů z Lipé, jak se mu také nesprávně říká podle dřívějších majitelů, je jedním z nejkrásnějších měšťanských domů, které zdobí brněnské náměstí Svobody. Jedná se o renesanční dům s vnitřním dvorem lemovaným arkádami. Byl postaven koncem 16. století podle projektu Antonia Gabriho, což dokládá ozdobný portál datovaný do roku 1590.

 

Dům koupil roku 1587 jeden z nejzámožnějších Brňanů Kryštof Schwanz z Retzu od pana Čeňka z Lipé. Původní gotický dům byl v té době ve velmi špatném stavu a tak byla nutná demolice. Na jeho místě dal Schwanz postavit moderní palác.

 

Palác byl původně třípatrový (čtvrté patro bylo dostavěno roku 1843) se dvěma dvorními křídly s pavlačemi. Arkýře jsou zdobeny různými motivy od antických přes biblické až po motivy vinobraní. Vinná réva se objevuje jako ozdobný prvek také na vnější fasádě domu a to z toho důvodu, že Kryštof Schwanz v paláci provozoval mimo jiné také velkoobchod s vínem. Dnes se dvorní trakt zastřešen skleněnou střechou a palác je obchodním centrem. Nachází se tu restaurace, kavárna,  mnoho různých obchůdků a galerie. Na střeše domu se nachází restaurace s barem a hosté odtud mohou pozorovat střechy brněnských domů, věže kostelů a širé nebe. Nad restaurací se nachází střešní terasa, která vám nabídne opravdu jedinečné pohledy na Brno.

 

Po smrti Kryštofa Schwanze roku 1601 vystřídal palác několik majitelů, až jej roku 1646 koupil polní maršál Raduit de Souches. Poté dům zase střídal majitele, v průběhu 19. století byl několikrát opravován a také zvýšen o čtvrté patro. Během oprav byla poškozena reliéfní výzdoba a byla zvětšena okna domu. Opravy probíhaly i kolem roku 1938, kdy bylo původní hladké průčelí pokryto jednovrstevným sgrafitem podle návrhu Emanuela Hrbka. Po celá další dlouhá desetiletí palác chátral podobně jako sousední Kleinův dům a rekonstrukce se dočkal až na sklonku století.