Stará radnice

Budova staré radnice se svou 63 metrů vysokou bílou věží tvoří jednu z dominant Brna. Najdeme ji v Radniční ulici, která vychází ze Zelného trhu, ale komplex radničních budov zaujímá celou šířku plotu a tak se don jejích prostor dostaneme také z ulice Mečové. Celek radničních budov je velmi různorodý. Stará radnice je nejstarší světskou stavbou v Brně a dodnes se pyšní velmi dobrým stavem, je to stavba zajímavá a opředená mnoha pověstmi. nejznámější z nich je jistě pověst o drakovi, které věnujeme samostatnou kapitolu. Další zajímavou pověstí je pověst o radničním kole, podle kterého je také pojmenována vyhlášená restaurace, která se nachází přímo v traktu radnice.

 

Při prohlídce radnice, kde najdeme i centrální informační centrum, nás jistě upoutá již průchod budovy, kde jsou umístěny brněnské symboly – vycpaný krokodýl („drak“) a kolo. Od dubna do září je přístupná samotná vyhlídková věž, ze které se nám Brno ukáže v celé své kráse. V budově radnice jsou také veřejnosti přístupné historické sály – Ernův, Křišťálový a Freskový. Nejstarší místností, která je dodnes ve velmi dobrém stavu je tzv. Klenotnice, která byla vystavěna před více než 750 lety. Na vnitřním nádvoří se nachází studna a můžeme tu také obdivovat renesanční arkádovou pavlač. Zadní trakt byl přestavěn v raně barokním stylu podle projektu brněnského architekta Jana Křtitele Erny a nacházela se zde městská věznice.

 

Historické jádro budovy vzniklo kolem roku 1240. Jako radnice sloužila v letech 1373 – 1935. Vstupní portál pochází z doby pozdně gotické a je zdoben dílem mistra Antona Pilgrima. Při bližším pohledu si všimneme, že prostřední ozdobná věžička je zakřivená. Vypráví se, že tato nedokonalost byla trestem mistra městské radě, když mu odmítla zaplatit dohodnutou odměnu za vykonanou práci. Mistr Pilgrim tedy naschvál zakřivil věžičku nad hlavou sochy Spravedlnosti.