Technické muzeum v Brně

Brněnské technické muzeum se nachází v městské části Královo pole v areálu Vysokého učení technického. Brno je již od počátku 19. století městem průmyslu a obchodu, je zde soustředěna průmyslová strojírenská, elektrotechnická i potravinářská výroba. Snad právě proto proběhly první snahy o založení technického muzea již v průběhu 19. století. Od roku 1817 byly technické sbírky zařazeny v depozitářích Moravského zemského (dříve Františkova) muzea. tyto sbírky byly roku 1873 odděleny a bylo založeno Moravské průmyslové muzeum. To se však začalo orientovat spíše uměleckým směrem a vznikla z něj později Moravská galerie. Průmyslový a obchodní význam Brna však dále rostl, město se stalo centrem vysokého vzdělávání a potřeba technického muzea stále nebyla zrealizována. Roku 1924 vznikl přípravný výbor pro zřízení muzea, kde se o založení zajímali členové Spolku československých inženýrů.

 

Přímým předkem dnešního Technického muzea byl tzv. Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce. Ten byl poprvé založen roku 1936 a jeho činnost byla obnovena po druhé světové válce roku 1948. tato organizace sídlila v prostorách dnešní Moravské galerie, v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici. Roku 1951 byl archiv zařazen po správu Národního technického muzea v Praze. Vlastní budovu, bývalý klášter sv. Voršily na ulici Josefské, získal archiv roku 1956.

 

Samotné Technické muzeum v Brně, jak ho známe dnes, bylo založeno 1. ledna roku 1961. Tehdy se muzeum oddělilo od pražské správy a funguje dodnes jako samostatná instituce. Již více než pětatřicet let se toto muzeum zabývá zpracováním vývoje vědy a techniky v celé řadě oborů, připravuje dokumentace života a díla významných osobností technických oborů, zpracovává materiály a připravuje různé expozice.

 

V Technickém muzeum můžete shlédnout například expozice historických vozidel, letecké historie a plastikového modelářství, kultury nevidomých, nožířství, železářství či kovolitectví. Dále se zde nachází také experimentárium a několik dalších expozic. V rámci organizace Technického muzea existuje v Brně také samostatná expozice městské dopravy, která se nachází v prostorách bývalé konečné železniční dráhy v Brně – Líšni. Od roku 1973 je budova bývalého nádraží v majetku muzea a dnes zde můžete navštívit rozsáhlou výstavu dopravních sbírek muzea.