Uměleckoprůmyslové muzeum

Budovu Uměleckoprůmyslového muzea najdeme na ulici Husova naproti Špilberku. Dnes je muzeum součástí Moravské galerie, ale založeno bylo jako samostatná instituce 2. prosince roku 1873. Tehdy se jmenovalo Muzeum pro umění a průmysl. Stavba nové budovy muzea byla započata roku 1882 podle projektu tehdejšího ředitele muzea Johana G. Schna. První etapa novorenesančního objektu byla dokončena o rok později. Zadní křídlo stavby bylo dostavěno roku 1888 podle projektu architekta Augusta Prokopa, který byl též ředitelem muzea.

 

Charakter budovy je podobně jako například u nedalekého Pražákova paláce velmi reprezentativní a progresivní. V objektu se nacházely výstavní síně, přednáškové sály i pracovny badatelů a sklady sbírek. Roku 1888 se zde konala jubilejní císařská výstava. Od svého založení až do meziválečného období se Uměleckoprůmyslové muzeum těšilo velké oblibě, vzkvétalo, na uměleckou scénu se dobře zapsalo a získalo si vážnost. V jeho prostorách se nacházely stálé i krátkodobé expozice, které doplňovaly přednášky a semináře. Pod záštitou muzea vycházel časopis Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseum in Brünn a v jeho prostorách se budovala veřejná knihovna. Po rozpadu Rakouska-Uherska byla založena Škola uměleckých řemesel, která dodnes sídlí ve vedlejší budově muzea.

 

Po válce byla budova rekonstruována podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Roku 1961 došlo ke spojení uměleckoprůmyslového muzea a obrazárny Moravského zemského muzea a tak vznikla Moravská galerie. Uměleckoprůmyslový palác se na přelomu 20. a 21. století dočkal rekonstrukce a dnes vás může uvítat ve velkorysých moderních prostorách. Můžete si zde prohlédnout stálou expozici užitého umění, pořádají se zde pravidelně také krátkodobé výstavy. V budově se nachází i přednáškový sál s kapacitou 70-ti míst, kavárna a také muzejní obchod.