Ústavní soud

Ústavní soud České Republiky sídlí v centru Brna na jedné z nerušnějších ulic, ulici Joštova, v budově bývalé Zemské sněmovny. Sídlem Ústavního soudu je tato novorenesanční stavba od roku 1992. V blízkosti budovy se nachází evangelický kostel Jana Amose Komenského, na druhé straně potom vidíme majestátné barokní průčelí kostela Sv. Tomáše. Na ulici Joštova se nachází několik zastávek tramvajové hromadné dopravy, přímo naproti budovy soudu se můžeme vydat do centra města ulicí Českou.

 

Budova Zemského sněmu je novorenesanční stavba se dvěma patry, která byla postavena v letech 1875 – 1876. Projekt stavby je dílem vídeňských architektů Antona Heffta a Roberta Raschky. Zasedal zde Zemský sněm a tak musela působit majestátným vážným dojmem. Fasáda budovy je horizontálně členěna a zdobena masivní atikou. Na průčelí se skví Moravské znaky, jejichž autorem je Adolf Loos, syn slavného architekta. Uvnitř budovy se nachází arkádové nádvoří, dojem nádvoří utváří i podoba sněmovního sálu v srdci stavby. nejprve zde sídlil Zemský sněm, od roku 1918 zemský úřad pro zemi Moravskoslezskou. Dnes je kromě Ústavního soudu také sídlem Úřadu pro veřejnou hospodářskou soutěž.

 

Ústavní soud jmenuje jednou za deset let prezident se souhlasem Senátu a skládá se z patnácti soudců. Ústavní soud posuzuje, zda je dodržována ústavnost, zda nově přijaté zákony nejsou v rozporu s ústavou a právním řádem, a zda nejsou jakýmkoli způsobem porušována lidská práva. Mezi pravomoci Ústavního soudu také náleží řešení stížností proti rozhodnutí státních orgánů, tento soud nařizuje rozpuštění politických stran a jedná v případech ústavních žalob Senátu proti prezidentu republiky. Ústavní soud je samostatnou soudní organizací stojící mimo čtyřstupňovou soustavu soudů. Proti rozhodnutí tohoto soudu se nelze odvolat.