Janáčkovo divadlo

 

Janáčkovo divadlo najdeme na třídě Rooseveltova, která vede od Malinovského náměstí směrem k náměstí Moravskému. Budova divadla byla vystavěna v letech 1960 – 1965 v moderním stylu ve středu parku zvaném Sady osvobození. Její stavba byla provázena téměř padesát let dlouhým hledáním jak místa, tak vhodného stylu, ve kterém bude zbudována. V několika architektonických soutěžích se svůj návrh snažilo uplatnit mnoho významných architektů – např. Bohuslav Fuchs, Josef Gočár, Vlastislav Hofman nebo Jan Kotěra.

 

 

Po všech dohadech a peripetiích bylo nakonec roku 1958 rozhodnuto, že vítězným návrhem se stane projekt kolektivu architekta Jana Víška. V soutěži tehdy soutěžili jak známí a uznávaní architekti, tak architekti nové nastupující generace. Některé návrhy velmi ctily styl socialistického realismu, ale projekt Jana Víška byl proveden spíše v umírněném klasicismu. Definitivní podoba projektu byla uveřejněna roku 1963, kdy už na ní sám Jan Víšek nepracoval a projekt byl svěřen Vilému Zavřelovi, Libuši Žáčkové – Pokorové, Ivanu Rullerovi a Boleslavu Písaříkovi. Stavět se začalo roku 1960 a divadlo bylo dokončeno o pět let později a slavnostně otevřeno 2. října téhož roku operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.

 

 

 

Před budovou divadla, která se zasazena do zeleně přilehlého parku, se nachází vodní nádrž s fontánou. Celkově je budova divadla téměř dvakrát větší než budova divadla Mahenova, nachází se v ní veškeré technické zázemí, zkušebny sborů, hudebních sólistů, orchestru i baletního souboru. V hledišti Janáčkova divadla je celkem 1383 míst. V interiéru najdeme také kavárnu, restauraci a klub umělců. Exteriér divadla je ozdoben sochami Vincence Makovského, jež zde vytvořil sousoší bratří Mrštíků. definitivní úpravu soch provedl roku 1964 Stanislav Hanzlík. Ten také vytvořil bronzový pomník Leoše Janáčka, který byl roku 1975 postaven na levé straně vchodu do divadla.