Klášter dominikánů

Klášter dominikánů se rozkládá v Dominikánské ulici spojující Šilingrovo náměstí s náměstím Dominikánským. Přiléhá k němu klášterní kostel sv. Michala. V sousedství komplexu kláštera se nachází Nová radnice. Klášter s kostelem jsou ozdobou Dominikánského náměstí, které bylo dříve nazýváno rybím trhem. Dříve zde stávala také gotická kaple Panny Marie, která byla bohužel roku 1908 stržena.

 

 

Klášter dříve přiléhal k městským hradbám, na Šilingroivě náměstí, tehdejším svinském trhu, stávala jedna z městských bran. Markrabě Přemysl usadil řeholníky dominikánského řádu v Brně, kde jim přidělil kostel sv. Michala. Tak se stalo ve 2. čtvrtině 13. století, když bratry přivedl do českých zemí sv. hyacint. Dominikáni se v Brně usadili a předhradí s kostele zvelebili. V 16. století však byli hospodářskou situací nuceni prodat část kláštera zemským stavům. V této části komplexu poté vznikl Zemský dům, který sloužil při konání zemských sněmů. Zemský dům se tedy stal jakýmsi předchůdcem Nové radnice, která zde byla později vybudována. Prostory kláštera i radnice se tedy propojily a dnes slouží všechny za sídlo úřadům.

 

 

 

Klášter zaznamenal období rozkvětu v době barokní. kdy byl komplex rozsáhle rekonstruován. Prvky baroka jsou na stavbách dodnes nejvýraznější. Klášter dominikánů byl zrušen jako mnoho jiných roku 1784 na příkaz císaře Josefa II. Od té doby dodnes je klášter sídlem úřadů a dnes jsou některé prostory využívané také jako výstavní.

 

 

Při prohlídce nezapomeňte vejít do komplexu a prohlédnout si také vnitřní nádvoří se schodištěm a studnou.  Do prostor kláštera se dostanete buď z ulice Dominikánské nebo přes vstupní portál Nové radnice z Dominikánského náměstí.