Kostel sv. Augustina

Kostel sv. Augustina najdeme v Masarykově čtvrti, přímo pod parkem Kraví hora. Stojí vedle vysokoškolských kolejí na náměstí Míru a svým moderním vzezřením dodává celému okolí charakterického vzezření.

 

 

Jednou z nejstarších farností v Brně vůbec byla farnost na Starém Brně, která byla spravována řádem augustiniánů. Když roku 1930 uplynulo od smrti církevního učitele sv. Augustina celých 1500 let, po celém světe se konaly katolické oslavy tohoto svatého. Jako pomník tohoto světce byl 28. srpna 1930 slavnostně položen základní kámen kostela sv. Augustina. Základní kámen svatyně položil opat František Saleský. Kostel byl vysvěcen o pět let později 5. května 1935 Jeho Excelencí Dr. Josefem Kupkou, tehdejším biskupem brněnským. Od roku 1938 fungovala při kostelu nová farnost, kterou spravovali augustiniáni.

 

 

Kostel sv. Augustina svou značnou výškou, 18, 5 metrů,  vyniká nad okolní stavby. Věž kostela je vysoká celých 50 metrů a v její zvonici se nachází pět zvonů: Augustin, P. Maria Těšitelka, sv. Monika, sv. Josef a od roku 2001 Umíráček. Celý kostel má železobetonovou kostru se železných krovem a modřínovými kasetovými stropy. Celá stavba je nepříliš zdobená, působí strohým uhlazeným dojmem. Okna kostela jsou dostatečně velká, takže vnitřní prostor je prosvětlený. Pilíře, stěny oltářů i kazatelna jsou obložené mramorem. Mramorová je i křtitelnice a presbytář.

 

 

Chrám má charakter trojlodní basiliky a půlkruhovým kněžištěm a kaplemi. Nachází se zde dvě kaple – Panny Marie a Božího hrobu. Prostor nad hlavním oltářem zdobí jednoduchý bronzový kříž brněnského sochaře Axmana. Okna presbytáře jsou zdobena figurami brněnského umělce prof. Süssera. Tato výzdoba představuje sv. Augustina, velkého církevního učitele, jak promlouvá k věřícím. Výkladu naslouchají sv. Monika, sv. Mikuláš Tolentinský, sv. Klára z Montefalko, sv. Tomáš z Villanovy, sv. Jan Fakundus a sv. Rita z Kassie.