Kounicova ulice

Kounicova ulice je souběžná s ulicí Veveří, vede z Moravského náměstí směrem k městské části Královo pole, kde končí až u vysokoškolských kolejí Josefa Taufera. Na této ulici se nenacházejí tramvajové koleje, a tak je hlavní tepnou pro automobilová vozidla a autobusy. I přesto, že je vcelku rušná, najdeme zde několik velmi pěkných míst k odpočinku a relaxaci. 

 

Když budeme procházet ulicí Kounicovou od Moravského náměstí, první významnou stavbou bude po levé straně stojící Kounicův palác, v němž dnes sídlí rektorát Masarykovy univerzity. Po pravé straně ulice o něco dále od náměstí se nachází také rektorát Vysokého učení technického s přilehlým parkem. V jeho bezprostřední blízkosti naší pozornosti jistě neujde rekonstruovaná stavba  Janáčkovy varhanické školy. V zadní části za hlavní budovou se  uprostřed malebné zahrady nachází skromný domek, ve kterém Janáček žil a ve kterém dnes můžete navštívit jeho památník. V domku se nachází původní skladatelova pracovna, která  je kompletně zachovaná a veřejnosti přístupná. Dále se zde nachází audiovizuální sál a součástí expozice je i výstava Janáčkových nejvýznamnějších děl. Dozvíte se zde základní informace ze skladatelova života a díla. Na pravé straně ulice se také nachází jeden z městských parků, Tyršův sad, který je oblíbeným útočištěm maminek s dětmi, studentů i školních družin. V areálu parku se nachází rarita, zahrada pro nevidomé, která jistě stojí za návštěvu.

 

Čím více se budeme blížit velké křižovatce s ulicí Kotlářskou, tím bude na Kounicově ulici přibývat staveb funkcionalistického slohu. Je to například i budova brněnského Sokola. V jejím areálu můžete navštívit velmi pěkné minigolfové hřiště s občerstvením. Další funkcionalistickou památkou je obytný dům, který je sídlem Nejvyššího kontrolního úřadu a který je stejně jako blízká budova Univerzity obrany, tzv. Rohlík, dílem architekta Bohuslava Fuchse. To už jsme se dostali do studentské čtvrti plné fakult a kolejí, kde se také nachází moderní Moravská zemská knihovna. Jednotlivým památkám se věnujeme více v příslušných kapitolách průvodce.