Náměstí Svobody

 

Náměstí Svobody je nejstarším největším a nejfrekventovanějším náměstím města. Dnes tvoří centrum města, ale při jeho vzniku ve 13. století tomu tak nebylo. Vzniklo jako křižovatka třech cest, dnešních ulic Masarykova, Česká a Kobližná. Dnes vede na náměstí mnohem více cest, ale trojúhelníkový tvar mu přesto zůstal. Mezi nejvýznamnější objekty, které na náměstí můžete vidět patří Kleinův palác, Schwanzův dům  (dům Pánů z Lipé), Dům u tří mamlasů, Schrattenbachův palác, či novodobé stavby obchodního domu Rozkvět nebo polyfunkčního domu Omega. Uprostřed náměstí se nachází morový sloup a nová moderní kašna stojící na místě původní kašny Merkurovy.

 

 

Nejprve neslo náměstí pojmenování forum Inferius neboli Dolní trh a poté vystřídalo několi dalších jmen – například Niederring, Grosser Platz (Velké náměstí) či náměstí Císaře Františka Josefa. Dnešní jméno nese od roku 1918. Na místě náměstí stávala trhová ves a protékal tudy potok. Ve středu náměstí stával kostel sv. Mikuláše pocházející z 1.třetiny 13. století. Při obléhání města švédskými armádami sloužil jako lazaret a v polovině 17. století byly ke kostelu přistavěny městské váhy, kde se vážilo zboží přivážené do města. V blízkosti kostela také stála budova městské stráže. Po demolici kostela roku 1869 byla na jeho místě vybudována tramvajová trať, která je dodnes využívána.

 

 

 

Na podzim roku 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce náměstí Svobody i mariánského morového sloupu. Slavnostně byla odhalena moderní kašna autorů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, kteří také projektovali moderní dům Omega. Při rekonstrukci byly archeology prozkoumány základy kostela sv. Mikuláše. Nedochovala se podlaha ani žádné architektonické prvky, ale byly objeveny sklepní prostory. Nejvýznamnější byl nález sklepa před domem č. 11, který se nachází v hloubce pět metrů pod povrchem. Rekonstrukce náměstí stála sto osmdesát milionů korun a byla realizována podle projektu architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly.