Moravské náměstí

Moravské náměstí, plošně největší náměstí Brna, najdeme u kostela Sv. Tomáše na křivatce ulic Kounicova, Joštova a Lidická. Náměstí tvaru nepravidelného čtyřúhelníka zdobí uprostřed prostranství s fontánou osazenou lavičkami. V těsné blízkosti náměstí se nachází množství zastávek městské hromadné dopravy a tak je náměstí jednak místem odpočinku při procházce centrem města, jednak významným dopravním uzlem. Ve středověku stály na Moravském náměstí městské hradby i jedna z městských bran. Po zrušení hradeb byla západní a severní část zastavěna, východní část byla využita jako městský park. Ten původně sahal od Malinovského náměstí až k Moravskému, ale později byla na jeho ploše vystavěna divadla – Mahenovo a Janáčkovo. I dnes ale můžeme zelení parků projít od Domu umění kolem Mahenova divadla, Zemanovy kavárny k divadlu Janáčkovu a tak až na samotné Moravské náměstí.

 

Prostor parku je dnes rozdělen komunikací na dvě části. V hlavní části se nachází zmiňovaná fontána, na protější straně ulice stojí pomník Rudé armády z 50. let 20. století. První jméno náměstí znělo Dikasterialplatz, poté Kaiser-Josef-Platz, Lažanského náměstí, od roku 1939 Adolf-Hitler-Platz, od roku 1946 náměstí Rudé armády a své dnešní jméno nese od roku 1990. Místo kašny stával původně v centru parku Německý dům, který byl po válce zbořen a nahrazen pentagonální kašnou, která dnes mírně chátrá a čeká na rekonstrukci. I památník Rudé Armády, který se svou monumentalitou není zrovna poplatný moderní době, má svou historii. I když nebyl z náměstí úplně odstraněn, chybí mu dnes text, který ho původně zdobil.

 

Na Moravském náměstí si můžete prohlédnout budovu rektorátu Masarykovy univerzity, Bergerovu vilu, budovu Janáčkova divadla, která je sem obrácena svým průčelím či významný kostel Sv. Tomáše. Při procházce můžete odtud pokračovat jednak ulicí Lidickou kolem Městského divadla k parku Lužánky, nebo také Kounicovou ulicí, kde na vás čeká park Tyršův sad  a památník Leoše Janáčka.