Biskupský dvůr

Pohled na schodiště vedoucí přímo do areálu Biskupského dvora se nám naskytne z Kapucínského náměstí. tady se nad schodištěm a budovami patřícími Moravskému zemskému muzeu zvedá katedrála sv. Petra a Pavla a tvoří tak velmi půvabný obrázek. Na tomto místě stál původně dům probošta brněnské kapituly, později zde zřídil svou rezidenci olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský. Od roku 1818 slouží budovy Moravskému zemskému muzeu.

 

Nejstarší částí komplexu je tzv. hranolová věž a severní křídlo s arkádami zasahující až na západní stranu dvora. Tyto stavby pocházejí z doby gotické. byly postaveny ve 2. polovině 15. století. Poznáme je podle typického temně rudého zdiva. Na konci století 16. zde proběhla renesanční přestavba podle projektu architekta Antonia  Gabriho. Tyto úpravy byly dokončeny pod vedením nástupce Pavlovského, kardinála Dietrichsteina. V 80. letech 19. století bylo přistavěno jižní, d’Elvertovo křídlo, v barokním stylu a tento sloh nám připomene balkónový portál nesený dvěma sochami atlantů, který byl původně součástí domu Mitrovských, který stával na náměstí Svobody. Po jeho  zboření byl cenný portál přenesen do areálu Biskupského dvora.

 

V centru nádvoří stojí Merkurova kašna z konce 17. století. Kašnu zdobí alegorické sochy řeckých bohů reprezentující čtyři živly. Sochy Merkura (vzduch), Vulkánu (oheň), Neptuna (voda) a Cera (země) vytvořil mistr Ignác Bendl.

 

Dnes se v komplexu nachází několik stálých expozic Moravského zemského muzea. Můžete zde shlédnout výstavu Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství, kde se dozvíte principy výroby mincí, bude vám nastíněna funkce peněz ve společnosti, vznik papírových platidel a mnoho dalších zajímavostí. Další stálou expozicí, kterou muzeum návštěvníkům nabízí je výstava Fauna Moravy, která přestavuje jednotlivé zástupce obratlovců žijících na území Moravy v jejich přirozeném prostředí. Najdete zde také akvárium sladkovodních ryb a houbařskou poradnu.