Měnínská brána

 

Měnínská brána je v současnosti jedinou plně zachovanou brněnskou městskou bránou. Najdeme ji nedaleko Malinovského náměstí, zasahuje do ulice Orlí a Měnínské. Měnínská brána má podobu hranolové věže uvnitř s vjezdem a průchodem pro pěší. Od roku 1986 využívá prostory brány Muzeum města Brna, konají se zde přednášky, instalují krátkodobé výstavy i dlouhodobé expozice.

 

 

Brno patřilo k nejlépe opevněným městům zemí Koruny české a často se o něm smýšlelo jako o nedobytném, což potvrdily zmařené pokusy o dobytí města jednak Švédy roku 1645 a také Turky roku 1663. Hradební komplex města Brna pochází pravděpodobně z 1. třetiny 13. století. Městské opevnění bylo velmi dokonale zbudované a strategicky dobře vyřešené. Hradby byly doplněny baštami a věžemi, ve 14. století byl dokonce vybudován příkop. V 16. století byly hradby rozšířeny a brány posíleny. Po třicetileté válce byly hradby zcela přestavěny a Brno i Špilberk se staly barokní pevností. Původní hradební systém města měl pět bran – Běhounskou, Brněnskou, Měnínskou, Veselou a Židovskou. Opevnění města i s branami bylo zbouráno během 19. století, kdy se město začalo významně rozrůstat a hradby ztratily svou funkci.

 

 

O Měnínské bráně najdeme první písemnou zmínku roku 1293, kdy byla předmětem sporu farností sv. Jakuba a sv. Petra. Původně stála brána na nároží ulic Jánská a Kobližná, podle pramenů z roku 1348 již zaujímala svou dnešní polohu. Brána, jak ji známe dnes, vznikla pravděpodobně kolem roku 1500. Původně byla čtyřpatrová, roku 1839 byla při přestavbě snížena a přestavěna. Stal se z ní obytný dům, který v polovině 19. století zakoupila brněnská obchodnice, jejíž rodina zde žila až do 60. let 20. století. Tehdy ji poslední majitelka převedla do majetku města. Poslední rekonstrukce budovy proběhla v letech 1978 – 1982.