Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka

Tato hvězdárna se nachází v podstatě v samotném centru Brna na kopci zvaném Kraví hora v areálu malebného městského parku. Její návštěvu byste během poznávání krás města Brna jistě neměli opomenout.

 

Hvězdárna byla založena roku 1949, jako první byla kompletně dostavěna budova s přednáškovým sálem o deset let později, tedy roku 1959. Tehdy se v budově nacházelo planetárium, dvě pozorovatelny a několik pracoven odborných pracovníků. V přednáškovém sále se konaly pravidelná setkání, přednášky a semináře. Pořádány zde byly také speciální programy pro děti a studenty a také filmové večery. Tak se hvězdárna brzy zapsala do všeobecného kulturního povědomí a dále se rozvíjela. Zpřístupněna byla také pochůzná střecha, kde probíhala pozorování přeletů umělých družic. Své jméno dostala hvězdárna roku 1973 při příležitosti pětistého výročí narození významného polského astronoma Mikuláše Koperníka.

 

I dnes nabízí střecha velmi pěkný výhled na noční oblohu a ve den za pěkného počasí také rozleh do širokého kraje kolem Brna. Ve střeše hvězdárny se také nachází čočková dalekohled k pozorování noční oblohy a Slunce. K odborným pozorováním slouží zrcadlový dalekohled, který se používá současně s moderní technikou a momentálně patří mezi nejmodernější přístroje u nás.

 

Nejnavštěvovanějším místem hvězdárny bylo v době jejího vzniku Malé planetárium. Toto planetárium funguje i dnes, ale jeho funkci z velké části převzalo modernější Velké planetárium. V malém planetáriu si na klenbě o průměru 8,5 metru můžete prohlédnout dokonalý model hvězdného nebe. Projekční přístroj Zeiss zde promítá hvězdnou oblohu severní (částečně i jižní) a to v různých ročních obdobích. Můžete si zde také prohlédnout modely oblohy z dávné minulosti i oblohu budoucí. Velké planetárium byla vystavěno v osmdesátých letech minulého století a slavnostně otevřeno roku 1991. Jeho kopule o průměru 17,5 metru dokáže zobrazit hvězdnou oblohu v libovolný okamžik z kteréhokoli místa na Zemi, planetárium je vybaveno špičkovou moderní technikou a jeho návštěva bude pro vás opravdu nezapomenutelným zážitkem.