Nová radnice

Budovy Nové radnice najdeme na dnešním Dominikánském náměstí, které se dříve nazývalo Rybný trh. V podstatě celou horní část náměstí dnes tvoří široké průčelí Nové radnice. Bohatí stavové odkoupili na konci 16. století část budov, které původně patřily klášteru dominikánů. Ten se nacházel v blízkosti kostela sv. Michala, který dodnes najdeme na Dominikánském náměstí přímo vedle radnice. Dříve zde také stála vzácná gotická kaple Panny Marie, která však byla stržena na počátku 20. století. Stavové v odkoupených budovách založili tzv. Zemský dům. Právě zde zasedal zemský sněm a soud. V 1. polovině 17. století byl dokonce sídlem královského tribunálu. Zemský dům svou funkci plnil až do roku 1784 a od roku 1935 se stal sídlem správy města Brna a tedy tzv. Novou radnicí.

 

Celý komplex budov je dost různorodý, podobně jako je tomu u radnice Staré. Domy vznikaly postupně od 13. až do 18. století. nejstarší částí komplexu je křížová chodba, která byla součástí kláštera dominikánů postaveného na počátku 13. století. Budovy komplexu byly sjednoceny širokým vstupním průčelím postaveným podle návrhu M. Grimma v letech 1726-1732. Za tímto průčelím se nachází původní historické nádvoří. Zajímavé je renesanční schodiště, dílo architektů, bratrů Gabrielů. V areálu radnice najdeme troje sluneční hodiny, všechny datované do roku 1728 zobrazující náměty pohledu na Brno, Dia s orlem a Zemského domu. Kovová kašna stojící uprostřed nádvoří pochází z roku 1928, kdy byla součástí Výstavy soudobé kultury. Kašna je zdobená dvanácti alegoriemi měsíců v roce. Zajímavé jsou rovněž interiéry radnice zdobené freskami. Za návštěvu stojí i Sněmovní sál, Rytířský sál a Síň zemských desek. na prvním nádvoří se kromě jmenovaného renesančního schodiště nachází také několik historických portálů.